Prin Hotărârea Guvernului nr. 583/2016 a fost aprobată Strategia Națională Anticorupție 2016-2020, împreună cu seturile de indicatori de performanță, inventarul măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției, a indicatorilor de evaluare, riscurile asociate obiectivelor și măsurilor din strategie și sursele de verificare, precum și standardele de publicare a informaţiilor de interes public.

Prin intermediul acestei strategii naționale se promovează integritatea, printr-o riguroasă punere în practică a cadrului normativ, în vederea prevenirii faptelor de corupție.

A fost elaborat proiectul de ordin privind aprobarea implementarii acesteia, având în vedere atribuțiile Agenției Naționale de Administrare Fiscală, pentru transpunerea prevederilor Strategiei Naționale Anticoruptie, astfel:

– Seturile de indicatori de performanță, riscurile asociate obiectivelor și măsurilor din strategie și sursele de verificare, denumite în continuare Plan de integritate – Stratedia națională anticorupție pe perioada 2016 – 2020 în Agenția Națională de Administrare Fiscală, prevăzut în ANEXA 1.

– Inventarul măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției, precum și indicatorii de evaluare la nivelul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, Direcţia generală de integritate, prevăzut în ANEXA 2.

STANDARDUL GENERAL de publicare a informaţiilor de interes public, prevăzut în ANEXA 3. Prin planul de integritate se dorește detalierea măsurilor din strategie, aplicabile Agenției Naționale de Administrare Fiscală, în funcție de riscurile, vulnerabilitățile și nevoile de intervenție specifice care au fost identificate.

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *